Ju fler kockar desto bättre soppa!

 

träden för all skog

När jag har bytt ut ordet sämre till bättre får jag den sanning jag känner är rätt från det gamla ordspråket.

För mig som arbetar för att få nya idéer och bra feedback är det bra med fler än en kock som rör om i grytan.

 

En idé är ju inte färdigutvecklad för att man kommit på den och själv är absolut inte bästa dräng. Ofta ser man inte träden för all skog och det kanske är den där lilla nålen i höstacken man måste hitta för att allt ska kännas rätt.

Många gånger när jag funderar över slutresultatet och olika lösningar så blir jag blind någon gång före målfotot, trots att jag är så nära lösningen. Då är det bra att ha någon att bolla och leka lite med, eller om det gäller att hitta rätt metod för att kunna utföra idén, någon att rådfråga.

 

Det behöver inte vara något problem utan ibland behöver jag bara bekräftelse på att det är bra. Det förutsätter att man känner personen så väl att man vet att hon inte säger det bara som en vana och slipper titta eller läsa kritiskt.

Det är jobbigt att kritisera någon! Vi måste lära oss, både som avsändare och mottagare, att skapande kritik är bra. Att kunna ge och ta emot på ett bra sätt, jag får ju inte bli elak i kritiken.

Samtidigt finns det människor som direkt säger, det är jättebra, men. Innan jag har frågat vet jag att det där ordet men ska komma. De har en annan svårighet, att berömma! Där måste vi också träna oss att bli bättre, speciellt som mottagare.

Jag, som mottagare, kanske ska fråga avsändaren, vad är det som är bra, vad är det egentligen du gillar? Det gör att avsändaren måste tala om för mig vad hon tycker är bra och varför. Då har jag lättare att ta mot och till mig berömmet, för då är det konkret. När man kritiserar talar man alltid om vad som är fel och vad man inte gillar, det borde vara lika naturligt att göra det vid beröm.

 

Samarbete är ju att både ge och att ta oavsett om det är skapande kritik eller beröm.

Vem som helst kan hysa medkänsla med en vän i hennes lidanden, men det fordras en verkligt fin natur för att sympatisera med en vän som har framgång. – Oscar Wilde

Margareta på G som funderar över att ge och ta