Du har rätt …

 

Du har rätt att ha behov, att betrakta dessa behov som lika viktiga som andra människors behov.
Vidare har du rätt att förvänta dig, men inte kräva, att andra människor ska ta hänsyn till dessa behov.
Slutligen har du rätt att bestämma om du vill tillfredställa andras behov.
Du har rätt att ha känslor och att uttrycka dessa känslor såsom glädje, vrede, sorg etc så länge du inte kränker andras rättigheter.
Du har rätt att dra dina egna slutsatser, att ge uttryck åt dina egna åsikter och uppfattningar så länge du inte kränker andras rättigheter.
Du har rätt att själv bestämma om du vill leva upp till andras förväntningar, eller gå din egen väg, men bara så länge du inte kränker andras rättigheter.
Du har rätt att bli tagen på allvar.
Du har rätt att begära att man lyssnar på dig och att man respekterar dina synpunkter.
Du har rätt att känna dig tvingad att vara perfekt, det vill säga ” rätt att vara mänsklig” rätt att begå misstag.

Kan du ställa upp på detta?

Tänk på: Alla vägar går åt två håll

Avsändare Margareta som nu också tycker att det är dags att säga god natt, det är tyst nu i husen inför nyårsaftonens skål.

Ovanstående tänkvärda ord har någon okänd skrivit för många år sedan.

Tycker om din kommentar