På återhörande eller återseende?

Ordets betydelse

Det är dagens stora språkliga fundering. :)

Vad är rätt när man skriver till andra människor, som man aldrig träffar personligen utan endast genom de ord man skriver, antingen via envägskommunikation genom blogg, artiklar etc. eller de personer man förväntar sig och får svar av. Jag har tittat lite närmare på orden och deras synonymer och funnit att det inte är så enkelt som jag ansåg.

återhörande betyder ju helt enkelt vi hörs igen och på återseende finns samma enkla förklaring, vi syns igen, men det står även med dessa tolkningar sammanträffande, möte, återförening samt möte med någon man mött tidigare.

Ordet åter, ger ju koppling tillbaka till något som händer igen, att ge retur på något.

Försöker jag sedan förstå orden höra och se förutom det elementära genom ögon och öron, så har de två orden ett stort antal förklaringar. Det är då min djupsinniga reflektion inte är så enkel längre.

Att höra innebär ju att du uppfattar ett ljud genom att lyssna. Ordet höra har ju också fler betydelser i och med att du lägger till något annat ord som t.ex. höra av sig, som även innebär sätta sig i förbindelse med genom att skriva, ringa, faxa eller mejla. Att höra hemma någonstans, ha samhörighet med någon eller någon, att upphöra med något, helt enkelt att sluta.

Ordet se betyder att ha synförmåga att se något, uppfatta med synen. Men likväl som ordet höra finns det andra betydelser genom att bland annat lägga till och/eller förändra ordet, då får det genast en annan betydelse. Ett antal exempel är att inse, man begriper. Se efter, kan ju också ha innebörden av att jag tar reda på något eller att jag beskyddar. Se sig för, att vara uppmärksam. Se upp till, att beundra.

Båda dessa ord går att beskriva och tolka hur mycket som helst, nu var min fundering av dessa två benämningar tillsammans med ordet åter som avslutning, i skriven text till någon eller några du inte har planerat att träffa personligen eller via någon av dagens media såsom webbkamera.

Jag hävdar att på återhörande är det rätta, jag tycker mig även kunna tyda det av de betydelser och synonymer jag hittat att jag har rätt.

Har jag rätt eller är båda orden användbara i sammanhanget?

Jag har sett att många skriver på återseende och har alltid tyckt att det är fel att skriva så, men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig om jag får en godtagbar förklaring.

Margareta G som verkligen har grubblat djupt över detta ikväll. :)

ps. Mitt intresse för att skriva blogg försvann nu när jag upptäcker att jag inte får ladda upp mer bilder och illustrationer. Jag har inte laddat upp tunga bilder så det känns inte kul nu för det är ju en del av mig och utan dessa kan jag inte skriva. Jag hoppas verkligen att det går att lösa, nu blir jag deppig vilket inkluderar irriterad./ Godnatt

3 svar på “På återhörande eller återseende?”

  1. Inget är bokstavligt rätt men båda funkar. Eller vad sägs om ”På på återskrivande” el ”På återläsande”? :)

  2. På återhörande röstar jag på. Om man ska ses fysiskt nästa gång – så skulle jag kunna tänka mig att på återseende funkar – fast det låter konstigt…
    Godnatt!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.