Sjuklönestatistik, till nytta för vem?

Ta tempen på dig själv innan det är för sent

Hur mycket sanning finns det i den, statistiken?

Jag har suttit manuellt med denna statistik i två dagar, till några företag. Jag tycker att det är roligt att sitta med Excel, ”leka” med siffror och göra uträkningar, jag är ingen kung i programmet, men kan det relativt bra. Att sitta och fundera över formler, inte de svåraste, är faktiskt kul och att ta fram statistik och diagram av olika slag, beroende på syftet och hur det ska användas är stimulerande och skoj. Nu vet jag att det är många som skakar på huvudet och funderar om jag är riktigt 100 % där uppe, det kanske jag inte är, men jag står fast vid mina åsikter och jag får använda det där som inte är 100.

För ett antal år sedan blev det obligatoriskt att redovisa sjukfrånvaro vid årsredovisningen, uppdelat på olika kategorier mellan män och kvinnor, ålder och kort- och långtidsfrånvaro. Syftet kanske är gott för att se hur sjukfrånvaron ser ut i olika företag, både för att se företagens kostnader och hur de anställda mår, är det någon bransch som har mer sjukskrivningar än andra.

Om någon statistik tar fram en felaktig bild av verkligheten så är det denna.

Vid ett tidigare arbete hade jag en chef som alltid stod och klappade sig för bröstet när han fick se statistiken för sjukfrånvaron, den var nästan obefintlig, på pappret. Det berodde inte på att vi hade låg sjukfrånvaro, jag skulle kunna säga att de korta sjukdomsperioderna, under en vecka, var ganska höga i verkligheten. I stället tog personalen ut kompledighet när de var sjuka, med chefens goda minne. De som anmälde sig sjuka blev ifrågasatta och hånade för att de var så veka.

I företaget jobbades mycket mertid, mycket över det lagen tillåter, men vem kollar? Personalen tog gärna ut kompledigt, då slapp de karensdagen och företaget tjänade stora pengar på detta, genom att mertid försvann och de slapp betala ut sjuklön. Jag tror att i de flesta företag har personalen den här chansen vid sjukdom, som inte blir längre än en i vissa fall två dagar. I de företag jag nu jobbat med årets lönestatistik är personalen verkligen friska, ändå är deras statistik högre än vad många andra har i sin årsredovisning, trots relativ hög sjukfrånvaro som snabbt förvandlas till annan ledighet.

I slutändan är det den enskilda personen, som förlorar på detta. Kompledighet ska användas för att kompensera övertiden, till att vila upp sig, göra något trevligt inte ligga hemma i sängen kraftlös och vara sjuk. Du kan aldrig peka på att du har för mycket att göra, var finns din övertid? Du behöver aldrig jobba över, hur kan du då säga att du jobbar för mycket? Det håller inte och du håller inte heller i längden. Ta tempen på dig själv innan du hamnar i ett läge då inte all övertid i världen kan hjälpa dig. Du är inte duktigare än andra för att du jobbar mycket övertid, planerar du dåligt, har du svårt att prioritera och säga ifrån?

Jag förstår syftet men jag kan inte förstå att någon överhuvudtaget tror på statistiken, inte ens myndighetspersonal kan vara så godtrogna. Fast det är klart, det man vill tro på det tror man på. Skulle verkligheten visas är korttidsfrånvaron mångdubbelt högre än vad bilden du ser i årsredovisningen säger. Tror styrelserna i bolagen på den? Då är det nog dags att byta ut styrelsen.

Jag kan i alla fall konstatera som slutord att:
Det här är en statistik som ljuger och den ljuger mycket, men rolig att ta fram är den.

/Margareta G som lägger sig tidigt i kväll och ser fram mot en lunch tillsammans med min äldste son, André, trots att han är den förste.
Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag ska tillaga, men ingredienserna har jag inhandlat.