Inte mitt modersmål …

symboliserar denna flagga utan de som har förmånen att fortfarande kunna ett av de minoritetsspråk som idag finns i Sverige och vi förhoppningsvis får behålla. Inlägg i 365 foton 2009 Inte mitt modersmål -200

Inte mitt modersmål - temanummer 200 i 365 foton 2009

_________________________________________________________________________________________

Kategori |Inte mitt modersmål -200|365 foton 2009

Mina tidigare bidrag i 365 foton 2009
________________________________________________________________________________

6 svar på “Inte mitt modersmål …”

    1. Znogge – Eftersom jag är uppvuxen med meänkili på min mors sida och hon tyckte inte att vi flickor skulle behöva lära oss det så ser jag idag det som jätteviktigt och tråkigt att jag inte har den kunskapen, speciellt när jag har så många vänner som pratar och förstår.

    1. Beate – Här ska du få lite för att öka på den allmänbildning jag tror att du redan har men det finns alltid luckor, hos mig är det många märker jag när jag besöker andra bloggar.

      Visst är det den samiska flaggan och här får du också lite historia som jag inte hade i min allmänbildning men väl hittat på nätet – Norges Astrid Båhl har designat den samiska flaggan. Flaggan blev godkänd på den trettonde Nordiska Samekonferensen 1986. Dess färger tar efter samernas traditionella klädesfärger. Flaggans cirkel representerar solen (den röda halvan) och månen (den blå halvan).
      Flaggan hissas på officiella flaggdagar: 6/2 (Samisk nationaldag), 15/8 (dagen när den samiska flaggan blev antagen av Nordiska samerådet 1986), 18/8 (dagen när Nordiska samerådet (numera Samerådet) bildades 1956), 9/10 (dagen när Sametinget bildades 1989), och 9/11 (dagen när Finlands Sameparlamentet bildades 1973).

Tycker om din kommentar