Om världen vore en by …

Om hela världen reducerades till en by med 100 innevånare och alla proportioner bibehölls så bestod byn av:

57 asiater
21 européer
14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
8 afrikaner
*
52 kvinnor
48 män
*
70 ickekristna
30 kristna
*
89 heterosexuella
11 homosexuella
*
6 personer skulle inneha och nyttja 59 % av alla gemensamma tillgångar, och de 6 personerna kom från USA.
*
80 hade otillräckliga boendeförhållanden.
70 var analfabeter.
*
50 var undernärda, 1 döende, 2 föddes och 1 hade en PC och bara en hade en akademisk examen.
*
Om man betraktar världen på detta sätt så påvisas nödvändigheten av samhörighet, förståelse, acceptans och utbildning för alla.

Om Du vaknar i morgon, frisk och icke-sjuk, så är du lyckligare lottad än 1 miljon människor som inte kommer att leva nästa vecka. Om du inte har upplevt ett krig, inte upplevt hunger, fångenskapen, ensamhet eller dödskampens smärta så är du lyckligare lottad än 500 miljoner människor här
på jorden.

Om du kan gå in i kyrkan utan ångest, utan att du får svårigheter, utan risk för att man skall fängsla eller döda dig så är du bättre lottad än 3 miljarder av jordens innevånare.

Om det finns mat i ditt kylskåp, om du har ett jobb, om du har tak över huvudet och en säng att sova i, då är du rikare än 75% av innevånarna på jorden.

Har Du ett konto på en bank, lite pengar i börsen och småslantar i en ask, då tillhör du de rikaste 8% av jordens innevånare.

* * *

Om du läser detta så är du mångdubbelt gynnad för

Någon har tänkt på dig
Du tillhör inte de 2 miljarder människor som inte kan läsa.
Du har en PC


Avsändare Margareta som hittade dessa tänkvärda ord i arkivet och kunde inte låta bli att lägga ut dem.

8 svar på “Om världen vore en by …”

  1. Jag förstår att du la upp dessa sanningar. Man tänker liksom aldrig så – men man borde göra det. Sedan kunde jag ju inte låta bli att skratta över ”Du har en PC” – just jag, det viktigaste av allt, eller hur;-)

Tycker om din kommentar