Staplat, …

har vår gode vän gjort, vilket garanterat är anledningen till att jag aldrig fryser vid besöken hos dem. Det gäller att ha framförhållning och när detta kapats och staplats om, för att sedan torka i något år kommer det att fortsätta att hålla  deras hem  så mysigt varmt och gott.

286_staplat

Kategori | 365 foton | 286 – Staplat | 51 av 365 |
Du finner fler deltagare hos 365foton

Ett svar på “Staplat, …”

Tycker om din kommentar