2 svar på “Många siffror var det, …”

Tycker om din kommentar